Φόρτωση Σεμινάρια

Όλα τα Σεμινάρια

2nd TaTME Cadaveric Course 2019

7 Ιουνίου @ 8:00 πμ - 9 Ιουνίου @ 5:00 μμ

Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική ΤΜΕ (TaTME)

Η διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική ΤΜΕ (TaTME) αφορά στην πλέον σύγχρονη και υποσχόμενη μέθοδο για την χειρουργική αντιμετώπιση των χαμηλών όγκων ορθού. Δεδομένου ότι οι ανατομικοί σχηματισμοί στην TaTME δεν είναι οικείοι στους χειρουργούς, η επέμβαση αυτή απαιτεί ειδική εκπαίδευση. Η εκμάθηση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μόνο σε πτωματικά προπλάσματα.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του NoDE Institute, διενεργούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια TaTME επί πτωματικών προπλασμάτων, σε μικρό αριθμό εκπαιδευομένων (2 ανά πρόπλασμα), με διαθέσιμη όλη την σχετική τεχνολογία (Airseal, Gelpoint Path, λαπαροσκοπικοί πύργοι H-D).

Τα σεμινάρια ολοκληρώνονται σε 2 ημέρες. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει την επεξήγηση των χρόνων της επέμβασης μέσω live χειρουργικής επέμβασης TaTME ή ολόκληρης μαγνητοσκοπημένης επέμβασης. Την δεύτερη ημέρα οι εκπαιδευόμενοι διενεργούν την ίδια επέμβαση σε πτωματικά προπλάσματα* (fresh frozen cadavers) με βήμα προς βήμα καθοδήγηση.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι χειρουργοί θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα πλάνα παρασκευής της TaTME, να αποφεύγουν επιπλοκές από τραυματισμό γειτονικών ανατομικών σχηματισμών και να ολοκληρώνουν την εκτομή του ορθού με ογκολογικά άρτιο τρόπο.

* Συνάνθρωποι μας έχουν δωρίσει τα σώματα τους για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την έρευνα. Δεσμευόμαστε να μεταχειριστούμε τους δωρητές αυτούς με τον σεβασμό που δικαιούνται.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

08:30

Course overview and objectives

09:00

Why TaTME? - Patient selection

09:30

Anatomy

Ομιλητές
10:00

Stepwise approach and pitfalls

11:00

Patient Safety

11:30

Coffee Break

12:00

'Step by Step' procedure overview

Ομιλητές
12:30

Live surgery or unedited video session of TaTME

14:30

Wrap up and questions

15:00

Working launch

17:00

End of Day 1

09:00

Wet lab introduction

09:15

Trans-anal pursestring

Insertion of port and trans-anal purse-string Trans-anal TME: pelvic dissection Preparation of the proximal colon anastomosis Quality assessment
16:30

Review of specimens and TME quality - Interactive session

Ομιλητές
16:45

Procedure debrief

17:00

End of course

Προσεχή Σεμινάρια

Λεπτομέρειες

Αρχή:
7 Ιουνίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
9 Ιουνίου @ 5:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Node Institute

Συμμετοχή

Βεβαιώνω ότι είμαι διαθέσιμος σε όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων και κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιμέρους εκπαιδεύσεις (Θεωρητικό, Πρακτικό) για την παραλαβή της βεβαίωσης συμμετοχής.
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θεωρούνται Υπότροφοι, δεδομένου του σημαντικού υλικοτεχνικού κόστους των Σεμιναρίων, καθώς και του προσωπικού χρόνου τον οποίο διαθέτουν οι εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση τους.
Με τη συμπλήρωση και υποβολή της παρούσης φόρμας, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτή, από την Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή με μοναδικό σκοπό την επιλογή των υποψηφίων, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν επίσης οι χορηγοί των σεμιναρίων για λόγους αξιολόγησής του. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους σύμφωνα με τα άρθρα 12-13 του Ν. 2472/1997.
Tribe Loading Animation Image