Η Δουλαβέρη Διονυσία αποφοίτησε από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στην Αθήνα το 2015.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τις εκπαιδεύτηκε στον κλάδο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας στην Ελλάδα και την Φιλανδία.

Έχει απασχοληθεί στην Ελλάδα ως Ostomy ,Continence and Wound Nurse στις εταιρείες Hollister HELLAS και BRACEMEDICAL Α.Ε. καθώς και στην θέση Assistant Project Manager της Μ.Κ.Ο. Biopolitics International Organization (B.I.O).

Στο εξωτερικό έχει απασχοληθεί ως Public Ηeath Nurse των Μονάδων Υγείας Lieto Harkatie Health Care Centre και Raision Kestustan Artiysneuvola.