Απόφοιτος Ιατρικής Αθηνών 1997

2000-2001: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, ΠΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

2002-2007: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική,ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Προσεχή Σεμινάρια